Aktuality

Když práci vezme do ruky stroj

Využít trendu automatizace se rozhodli i v papírně Norske Skog Golbey. Jaký vliv to mělo na chod jejich podniku?

Byla to nemalá investice

Papírna nakoupila 12 automaticky řízených vysokozdvižných vozíků pro manipulaci s rolemi papíru. Do těchto strojů investovala 5 milionů euro. Po úspěšném zavedení do výroby se ukázalo, že automatizace poskytla mnoho výhod nejen pro zaměstnance, ale v konečné fázi i pro zákazníky. Co se zlepšilo?

  • Větší bezpečnost práce pro pracovníky skladu – manipulaci s těžkými rolemi papíru převzaly vozíky
  • Žádné škody při zacházení s rolemi – díky použití strojů byla minimalizována chybovost lidského faktoru
  • Nepřetržitý provoz – tyto vozíky mohou pracovat 24 hodin denně a nikdy se neunaví

Rozhodnutí, které se již zaplatilo

O tom, že se automatizace papírně vyplatila, mluví i fakt, že nyní má oddělení logistiky pouhých 13 zaměstnanců, kteří se starají o skladování a expedici 550 000 tun papíru ročně. Denně vyjíždí z papírny 14 vlakových souprav a 65 kamionů.

Logistika na jedničku

Papírna Norske Skog Golbey si dává záležet i na dalších bodech logistického řetězce:

  • 95% kamionů splňuje normu E6, aktuálně nejpřísnější evropskou normu s ohledem na emise
  • 35% dopravy je uskutečňováno prostřednictvím železnice
  • Sběrový papír vozí kamiony jezdící na plyn
  • Maximální využití možnosti zpětné nakládky – kamiony, které přivážejí výrobní suroviny, vezou zpět ke konečným zákazníkům vyrobený papír


Odkazy:

Video
Newsletter v plném znění