Nový produkt papírny Norske Skog Saugbrugs – NorSC Polar (LWU) se v našem regionu začíná uplatňovat. V tiskárně Neografia Martin se na něj tiskne časopisy Gesund & Fit a Madonna. Specialista pro zákaznický servis ji navštívil, aby získal poznatky, jak se papír při tisku chová a jak jsou s ním spokojeni.

Důležitým parametrem je správné zvolení nastavení tiskových podmínek a odpovídajícího ICC profilu. Zatímco pro standardní SC papíry se doporučuje Fogra 40, pro NorSC Polar, který svými parametry lehce konkuruje LWC papírům, se doporučuje Fogra 46.

Tiskárnu Neografia zastupoval technik kvality pan Arvensis, který má celý projekt na starosti. Díky jeho pečlivé přípravě byl NorSC Polar potištěn bez vážných obtíží a kvalita výtisků byla vydavatelem přijata bez sebemenších komentářů. Pomohlo i snížení LPI ze 200 na 175.

V tiskárně papír srovnávali spíše s LWC papíry a zmínili i jeho drobné odlišnosti. Při tisku na Lithoman 3 papír více práší, z toho plyne častější nutnost mytí. Na tuto vlastnost má i vliv náročnosti tisku. Zároveň tiskaři zmínili, že se jim papír zdá křehčí.

Celkově lze říci, že papír plně vyhovuje požadavkům vydavatele a pokud se podaří udržet jeho kvalitu na stávající úrovni, či dokonce vylepšit, pak se nemusíme o jeho uplatnění obávat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *