Aktualności

Kiedy maszyna podejmie pracę

Również w zakładach Norske Skog Golbey postanowiono wykorzystać trend automatyzacji. Jaki to miało wpływ na działalność zakładu?

To nie są tanie rzeczy

Papiernia kupiła 12 automatycznie sterowanych wózków widłowych do obsługi rolek papieru. Zainwestowano w te maszyny 5 milionów euro. Po udanym wprowadzeniu do produkcji okazało się, że automatyzacja przyniosła wiele korzyści nie tylko pracownikom, ale ostatecznie także klientom. Co się poprawiło?

  • Większe bezpieczeństwo pracy pracowników magazynu – to wózki przejęły przeładunek ciężkich rolek papieru
  • Brak uszkodzeń w obsłudze rolek – dzięki użyciu maszyn zminimalizowano poziom błędów spowodowanych przez czynnik ludzki
  • Nieprzerwana praca – wózki mogą pracować 24 godziny na dobę i nigdy się nie zmęczą

Decyzja, która już się opłaciła

O tym, że automatyzacja opłaciła się zakładowi, świadczy również fakt, że teraz Dział Logistyki zatrudnia tylko 13 pracowników, którzy są odpowiedzialni za magazynowanie i wysyłkę 550 000 ton papieru rocznie. Każdego dnia zakład opuszcza 14 pociągów i 65 ciężarówek.

Logistyka na piątkę

Zakład papierniczy Norske Skog Golbey zajmuje się także innymi punktami łańcucha logistycznego:

  • 95% ciężarówek spełnia normę E6, obecnie najbardziej rygorystyczną normę europejską pod względem emisji
  • 35% transportu odbywa się koleją
  • Makulaturę przewożą ciężarówki napędzane gazem
  • Maksymalne wykorzystanie ponownego załadunku – ciężarówki dostarczające surowce produkcyjne przewożą do klientów końcowych wyprodukowany papier


Linci:

Video
Biuletyn z późniejszymi zmianami