Naše závody

Norske Skog Golbey

Závod byl vybudován ve Francii tzv. na zelené louce a první papírenský stroj zde zahájil výrobu novinového papíru v roce 1992. V lednu 1999 pak byl uveden do provozu druhý papírenský stoj, čímž se výrobní kapacita rozšířila téměř na 600.000 tun novinového papíru ročně. Závod sídlí strategicky na úpatí pohoří Vogézy v oblasti Vosges odkud má na dosah ruky všechna významná evropská města i důležité suroviny (smrkové dřevo a sběrový papír).


Norske Skog Golbey

P.O.Box 109,
Route Jean-Charles Pellerin,
F-88194 Golbey CEDEX, France

Tel.: + 33 (0)3 29 68 68 68
Fax: + 33 (0)3 29 68 68 60

Norske Skog Golbey www.norskeskog-golbey.com